RODO

ABC wiedzy o RODO

RODO to ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych osób fizycznych.

Dane zbierane w ramach realizacji zamówienia, do przygotowania umów o prace, umów zlecenia, w celu wykonania reklamacji np. Imię, nazwisko, dane teleadresowe, daty urodzenia, e-mail, numer telefonu.

Dane przechowywane są w zależności od kategorii, np. do realizacji zamówienia w okresie niezbędnych do wykonania usługi, dane do celów rekrutacji przechowywane przez okres 2 lat.

„RELAX”

EDWARD DRABEK,KRYSTYNA DRABEK,TOMASZ DRABEK SPÓŁKA CYWILNA

ul. Młodzieży Polskiej 1

32-650 Kęty.

Możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem na poniższy adres mailowy lub do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w firmie: biuro@relaxhotel.pl

Podmiotom uczestniczące w realizacji zamówienia m.in.:

– firmą świadczącym usługi informatyczne,
– firmą dostarczającym hosting (serwery na których będą gromadzone pliki i dane),
– firmą świadczącym usługi marketingowo-reklamowe, w tym usługi dotyczące prowadzenia baz mailingowych oraz newslettera

– uzyskać informacje dotyczące przetwarzania przez Kompleks Twoich danych oraz ich kopię
– zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych
– wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
– wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda

– niezbędność przetwarzania danych do zawarcia oraz wykonania umów
– tzw. uzasadniony interes administratora, polegający na promowaniu produktów
– wypełnienie obowiązku prawnego administratora

Nie. Jednak brak takiej zgody spowoduje brak możliwości wykonania usługi.

Nie. Jednak wyrażenie takiej zgody spowoduje, że będziemy mogli wysyłać do Ciebie atrakcyjne oferty.